Mevzuatlar

kanunlar

Çevre Kanunu (26.04.2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler İşlenmiştir..)

İş Kanunu (22.05.2003)


YÖNETMELİKLER  (Çevre Mevzuatı Kapsamında)

İzin ve Denetim

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2010 | Sayısı : 27757
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061

ÖLÇÜM VE İZLEME

Hava Yönetimi

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.09.2010 | Sayısı : 27692
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2010 | Sayısı : 27651
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.06.2010 | Sayısı : 27601
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2009 | Sayısı : 27368
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2009 | Sayısı : 27277
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.04.2009 | Sayısı : 27190
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 13.01.2005 | Sayısı : 25699
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2008 | Sayısı : 27052
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2008 | Sayısı : 26898
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 11.06.2004 | Sayısı : 25489

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 27.10.2010 | Sayısı : 27742
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 01.10.2010 | Sayısı : 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.08.2010 | Sayısı : 27661
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Teknik Rehber
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2004 | Sayısı : 25687
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 23.01.2010 | Sayısı : 27471
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 08.12.2007 | Sayısı : 26724
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 08.01.2006 | Sayısı : 26047
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)
Resmi Gazete Tarihi : 26.11.2005 | Sayısı : 26005
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

ATIK YÖNETİMİ

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2008 | Sayısı : 26952
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 30.05.2008 | Sayısı : 26891
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2007 | Sayısı : 26739
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 24.06.2007 | Sayısı : 26562
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2006 | Sayısı : 26357
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 | Sayısı : 25883
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 | Sayısı : 25755
Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 18.03.2004 | Sayısı : 25406
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 18.08.2010 | Sayısı : 27676
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2004 | Sayısı : 25682
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2006 | Sayısı : 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2006 | Sayısı : 26150
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 09.01.2006 | Sayısı : 26048

İZİN VE DENETİM

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2010 | Sayısı : 27757
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 09.03.2010 | Sayısı : 27516
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 05.09.2008 | Sayısı : 26988

Yönetmelikler (İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında)

·         Ağır ve Tehlikeli İşler Yön değişiklik işlenmiş
·         Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
·         Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
·         Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
·         Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
·         Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.