Su & Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri

 Su & Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri

Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri Su kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar Hakkında yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler Su kirliliğinin kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık su analizlerini periyodik olarak yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırmak zorundadır. Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde Uzman kadromuz ile numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

33I1BRURIW020117221020

Numune Alma

 • Anlık Numune
 • İki Saatlik Numune
 • Yirmi Dört Saatlik Numune
 • Derinden ( Deniz Ve Göllerden ) Numune
 • Debi Ölçümü

 


 

67LBXB0RY322011722121

Elektrot İle Yapılan Analizler

 • pH
 • İletkenlik (EC)
 • Tuzluluk (Salinility)
 • Sıcaklık ( T )
 • Çözünmüş Oksijen
 • Bulanıklık
 • Seki Diski

 

 

 


U157F09MDNY2011722126

Gravimetrik Analizler

 

 • Askıda Katı Madde,
 • Toplam Katı Madde,
 • Çökebilir Katı Madde,
 • Toplam Çözünmüş Madde,
 • Uçucu Askıda Katı Madde,
 • Ağır Metal,
 • Amonyak/Amonyak Azotu,
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı,
 • Deterjan,
 • Yüzey Aktif Madde,
 • Surfaktanlar ,
 • Fenol / Fenol indeksi,
 • Fenolik maddeler / Fenoller,
 • Florür/ Floridler,
 • Hidrokarbonlar,
 • Ham petrol ve petrol türeveri,
 • Mineral yağlar ve türevleri,
 • Katlan ve Petrol Kökenli Yağlar,
 • Klorür,
 • Krom +6,
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı ,
 • Nitrit / Nitrit Azotu ,
 • Nitrat / Nitrat Azotu ,
 • Renk
 • Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor,
 • Sülfit,
 • Sülfür,
 • Sülfat,
 • Serbest siyanür,
 • Toplam siyanür,
 • Trix İndeksi,
 • Orta Fosfat ,
 • Toplam Fosfor,Çözünmüş Fosfor,
 • Toplam Kejdahl Azotu,
 • Organik Azot ,
 • Toplam Azot,
 • Yağ Ve Gres Tayini,
 • Zehirlilik (ZSF),
Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.