Emisyon Ölçümleri

emisyon

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri kapsamında baca gazı emisyon ölçüm ve analizleri laboratuvarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi
 • Florür Örnekleme ve Analizi
 • Klorür Örnekleme ve Analizi
 • PAH Örneklemesi ve Analizi,
 • PCB Örneklemesi ve Analizi,
 • PCDD/PCDF Örneklemesi,
 • Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,
 • NH3 Örneklemesi ve Analizi,
 • H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,
 • HNO3 Örneklemesi ve Analizi,
 • Siyanür Örneklemesi ve Analizi,
 • H2S Örneklemesi ve Analizi,
 • Yanma Gazları + islilik Ölçümü (SO2,  CO, O2, CO2, NO, NOx) ve Analizi
 • Toz örneklemesi ve Tayini
 • Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),
 • Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,
 • Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn),
Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.