ADRESİMİZ
Alaaddin Bey Mh. 635. Sk. Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza No:39 Nilüfer / BURSA

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Bütün Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün etkisi giderek artan gürültü kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği kapsamında çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere;

Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;

Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

 • Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik  Gürültü Ölçümü
 • Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümü
 • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü  Modellemesi ve Harita  Hazırlama
 • Gürültü Ölçümlerinin Haritalandırılması
 • Şehirlerin Gürültü Modelleme Çalışmaları
 • Şehirlerin Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Dağılım harita çalışmaları

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

 • Çevresel Titreşim Ölçümleri
 • Madencilik Titreşim Ölçümleri
 • Bina ve Zemin Titreşim Ölçümleri