ADRESİMİZ
Alaaddin Bey Mh. 635. Sk. Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza No:39 Nilüfer / BURSA

Sanayi tesislerinde, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiştir;

Tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçmesi veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girmeleri halinde bacalarda sürekli emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir.

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili  bütünlüğün sağlanması  amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  12 Ekim 2011 tarihinde 28082 sayılı Resmi Gazetede  SÜREKLİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ  yayınlanmıştır.

TS EN 14181 standardına göre ;

QAL 1(KGS1): Cihazın sertifikasyonu: Cihaz Üreticisi,

QAL 2(KGS2): Cihazın kalibrasyonu: Yetkili Laboratuvar,

QAL 3(KGS3): Sıfır ve span kontrolleri: işletme,

AST (YGT): Cihazın kalibrasyon kontrolü; Yetkili Laboratuvar sorumluluğundadır.

Laboratuvarımız tarafından TÜRKAK akreditasyon kapsamında ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesi ile KGS2, YGT  ölçümleri yapılmaktadır.

– Hız Nokta kaynak emisyonları

– Borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi

– Oksijenin hacim derişiminin tayini,

– Azot oksitlerin (NOX) kütle derişiminin tayini,

– Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini ,

– Çözücü kullanılan işlemlerden kaynaklanan baca gazlannda Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle Derişiminin tayini,

– Gaz halindeki toplam organik karbonnı kütle Derişiminin tayini,

– HCl olarak tanımlanan gaz ha1indaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini,

– Gaz halindeki Florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini,

– Sabit kaynak emisyonlarında Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini,

– Tozun düşük Arallktaki kütle derişiminin tayini,

– Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini,

– Bacalarda su buhar tayini.