ADRESİMİZ
Alaaddin Bey Mh. 635. Sk. Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza No:39 Nilüfer / BURSA

SU & ATIK SU VE DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği ,Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Tebliğleri,Kentsel  Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su alanları Tebliği mevzuatlerı kapsamlarında ölçüm ve analizler yapılmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği  kapsamında yer alan işletmeler Su kirliliğinin kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık su analizlerini periyodik olarak yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırmak zorundadır. Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde Uzman kadromuz ile numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

NUMUNE ALMA

 • Anlık Numune
 • İki Saatlik Numune
 • Yirmi Dört Saatlik Numune
 • Derinden ( Deniz Ve Göllerden ) Numune
 • Debi Ölçümü

ÖLÇÜM VE ANALİZLER

 • pH
 • İletkenlik (EC)
 • Tuzluluk (Salinility)
 • Sıcaklık ( T )
 • Çözünmüş Oksijen
 • Bulanıklık
 • Askıda Katı Madde,
 • Toplam Katı Madde,
 • Çökebilir Katı Madde,
 • Toplam Çözünmüş Madde,
 • Sertlik
 • Ağır Metal,
 • Amonyak/Amonyak Azotu,
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı,
 • Renk,
 • Alkalinite
 • Yüzey Aktif Madde,
 • Fenol
 • Florür
 • Hidrokarbonlar,
 • Ham petrol ve petrol türevleri,
 • Mineral yağlar ve türevleri,
 • Katran ve Petrol Kökenli Yağlar,
 • Klorür,
 • Krom +6,
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı ,
 • Nitrit / Nitrit Azotu ,
 • Nitrat / Nitrat Azotu ,
 • Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor,
 • Sülfit,
 • Sülfür,
 • Sülfat,
 • Serbest siyanür,
 • Toplam siyanür,
 • Fosfat Fosforu
 • Toplam Fosfor
 • Toplam Kejdahl Azotu,
 • Toplam Azot,
 • Yağ Ve Gres Tayini,
 • Zehirlilik (ZSF),
 • Hidrazin